Новини

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 137 912 декара към 30 юни 2022г.

15 July, 2022

Към 30.06.2022г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 137 912 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,832 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2021 ГОДИНА

30 June, 2022

На проведеното на 29.06.2022 г. в гр. Пловдив редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АД беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2021 г. в размер на 0,039996 лева на един брой акция от капитала на дружеството или общо 1 288 662,52 лева, представляващи 100 % от преобразувания финансов резултат за периода от 01.01.2021г до 20.04.2021г., през който период дружеството е осъществявало дейност по смисъла на ЗДСИЦДС, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Уведомление дивидент 2021.pdf

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 137 912 декара към 31 май 2022г.

15 June, 2022

Към 31.05.2022г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 137 912 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,832 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2022 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2022 г. от 10.00 часа

30 May, 2022

Поканата и материалите може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 137 912 декара към 30 април 2022г.

16 May, 2022

Към 30.04.2022г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 137 912 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,832 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2022 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 137 912 декара към 31 март 2022г.

15 April, 2022

Към 31.03.2022г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 137 912 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,832 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2022 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 137 924 декара към 28 февруари 2022г.

15 March, 2022

Към 28.02.2022г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 137 924 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,834 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,81 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2022 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 022 декара към 31 януари 2022г.

16 February, 2022

Към 31.01.2022г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 022 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,863 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,79 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2022 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 022 декара към 31 декември 2021г.

17 January, 2022

Към 31.12.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 022 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,863 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,79 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2021 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 022 декара към 30 ноември 2021г.

15 December, 2021

Към 30.11.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 022 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,863 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,79 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2021 г.

Резултат от търгово предложение от "Агрион инвест" АД за закупуване на акции на "Агро Финанс" АД

6 December, 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 06.12.2021 г., след изтичане на срока за приемане на търговото предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД, "АГРИОН ИНВЕСТ" АД публикува резултата от търговото предлагане

Резултат от търгово предлагане

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 022 декара към 31 октомври 2021г.

15 November, 2021

Към 31.10.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 022 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,860 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,77 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2021 г.

Уведомление за търгово предложение на Агрион Инвест АД

4 November, 2021

На 04.11.2021 г. в "Агро Финанс" АД беше получено уведомление относно търгово предложение на Агрион Инвест АД

Предложение

Становище

Уведимление

Становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД по внесеното от "Агрион инвест" АД коригирано търгово предложение с отстранени технически грешки за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД.

28 October, 2021

Уведомяваме Ви за представено, съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД по внесеното от " Агрион инвест" АД на 28.10.2021г. коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД.

Становище

Уведомление за постъпило коригирано търгово предложение с отстранени технически грешки от "Агрион инвест" АД за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

28 October, 2021

На 28.10.2021 г. в "Агро Финанс" АД беше получено уведомление съгласно изискванията на чл. 152, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), придружено от коригирано търгово предложение с отстранени технически грешки от "Агрион инвест" АД за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД.

Уведомление

Становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД по внесеното от "Агрион инвест" АД коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

26 October, 2021

Уведомяваме Ви за представено, съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД по внесеното от " Агрион инвест" АД на 19.10.2021г. коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

Становище

Уведомление за постъпило коригирано търгово предложение от "Агрион инвест" АД за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

19 October, 2021

На 19.10.2021 г. в "Агро Финанс" АД беше получено уведомление съгласно изискванията на чл. 152, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), придружено от коригирано търгово предложение от "Агрион инвест" АД за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД.

Уведомление

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 022 декара към 30 септември 2021г.

15 October, 2021

Към 30.09.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 022 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,862 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,79 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2021 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 022 декара към 31 август 2021г.

15 September, 2021

Към 31.08.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 022 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,792 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,28 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2021 г.

Уведомление за направено търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АД

3 September, 2021

На 03.09.2021 г. в "Агро Финанс" АД беше получено уведомление от страна на "Агрион инвест" АД относно регистрация в Комисията за финансов надзор на търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД на основание чл. 149а, ал.1, във връзка с ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Уведомление

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 038 декара към 31 юли 2021г.

16 August, 2021

Към 31.07.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 038 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,799 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,29 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2021 г.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 042 декара към 30 юни 2021г.

15 July, 2021

Към 30.06.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 042 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,860 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,73 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2020 ГОДИНА

2 July, 2021

На проведеното на 30.06.2021 г. в гр. Пловдив редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АД беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2020 г. в размер на на 0,189 лева на един брой акция от капитала на дружествотото или 6 093 231.29 лева, представляващи 100% от преобразувания финасов резултат за 2020г., определен по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС.

Uved_divident 2020.pdf

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 467 декара към 31 май 2021г.

15 June, 2021

Към 31.05.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 467 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,982 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,64 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2021 г.

На 02.06.2021 г. в "Агро Финанс" АД е получено уведомление от страна на "Агрион Инвест"АД относно намерението му да регистрира в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл.149а от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери на Агро Финанс АД след изтичане на 3 /три/ месеца от изпращането му.

2 June, 2021

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2021 г. от 10.00 часа

31 May, 2021

Поканата и материалите може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АД с портфейл от 138 467 декара към 30 април 2021г.

17 May, 2021

Към 30.04.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АД е формиран от 138 467 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,982 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,64 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2021 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 481 декара към 31 март 2021г.

14 April, 2021

Към 31.03.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 481 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,985 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,62 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2021 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 581 декара към 28 февруари 2021 г.

15 March, 2021

Към 28.02.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 561 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,004 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,58 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2021 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 581 декара към 31 януари 2021 г.

16 February, 2021

Към 31.01.2021г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 571 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,007 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,58 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2021 г.

Предложение за обратно изкупуване

12 February, 2021

Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал.5 от ЗППЦК, във връзка с чл.16а от ЗДСИЦ при условията на търгово предлагане по чл. 149 б от ЗППЦК на останалите акционери на Агро Финанс АДСИЦ.

Предложение за обратно изкупуване

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 581 декара към 31 декември 2020 г.

15 January, 2021

Към 31.12.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 571 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,007 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 317,58 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2020 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 581 декара към 30 ноември 2020 г.

16 December, 2020

Към 30.11.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 581 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,921 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,93 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2020 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 581 декара към 31 октомври 2020 г.

17 November, 2020

Към 31.10.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 581 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,921 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,93 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2020 г.

Поради липса на кворум за вземане на решенията по обявения дневен ред на Общото събрание, проведено на 10.11.2020г., ще се проведе Общото събрание на 25.11. 2020 г. от 10.00 ч., на същото място, при същия дневен ред

11 November, 2020

Поканата и материалите за ОСА може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 614 декара към 30 септември 2020 г.

15 October, 2020

Към 30.09.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 614 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,917 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,83 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.09.2020 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква общо събрание на акционерите на 10.11.2020 г. от 10.00 часа.

12 October, 2020

Поканата и материалите може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 631 декара към 31 август 2020 г.

16 September, 2020

Към 31.08.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 631 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,921 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2020 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 662 декара към 31 юли 2020 г.

14 August, 2020

Към 31.07.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 662 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,931 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2020 г.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2019 година - 03.08.2020 г. вместо 20.10.2020 г.

21 July, 2020

На заседание, проведено на 20.07.2020 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2019 година - 03.08.2020г. вместо 20.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2019 ГОДИНА

2 July, 2020

На проведеното на 01.07.2020 г. в гр. Пловдив редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2019 г. в размер на 0,186 лева на един брой акция от капитала на дружествотото или 6 006 549,34 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2019г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 6 673 943.71 лв.

Uved_divident 2019.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 925 декара към 31 май 2020 г.

15 June, 2020

Към 31.05.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 925 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2020 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 01.07.2020 г. от 10.00 часа

28 May, 2020

Поканата и материалите може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 925 декара към 30 април 2020 г.

15 May, 2020

Към 30.04.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 925 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2020 г.

Удължаване сроковете за изпълнение на задълженията за годишно, тримесечно и шестмесечно финансово отчитане на публичните дружества

30 April, 2020

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20.03.2020 г., повторно приет на 23.03.2020 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020 г., по силата на който се удължават сроковете за изпълнение на задълженията за годишно, тримесечно и шестмесечно финансово отчитане на публичните дружества и емитентите по емисии облигации, Ви уведомявам, че Агро Финанс АДСИЦ предвижда да разкрие публично финансовата информация по чл. 100о1, ал.1 и 2 от ЗППЦК в съответствие на §45, т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в срок до 30.06.2020г. Причините за по-късното опестяване са свързани със спазването на въведените изисквания и ограничения заради епидемиологичната обстановка, водещи до затруднения в работа с първични и други счетоводни документи и в обмена на документи между дружеството и контрагентите.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 925 декара към 31 март 2020 г.

13 April, 2020

Към 31.03.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 925 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2020 г.

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

31 March, 2020

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20.03.2020 г., повторно приет на 23.03.2020 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020 г., по силата на който се удължават сроковете за изпълнение на задълженията за годишно, тримесечно и шестмесечно финансово отчитане на публичните дружества и емитентите по емисии облигации, Ви уведомявам, че Агро Финанс АДСИЦ предвижда да разкрие публично финансовата информация по чл. 100н, ал.1 и 2 от ЗППЦК в съответствие на §45, т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение в срок до 20.04.2020г. Причините за по-късното опестяване са свързани със спазването на въведените изисквания и ограничения заради епидемиологичната обстановка, водещи до затруднения в работа с първични и други счетоводни документи и в обмена на документи между дружеството и регистрирания одитор.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 925 декара към 29 февруари 2020 г.

16 March, 2020

Към 29.02.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 925 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 29.02.2020 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 925 декара към 31 януари 2020 г.

17 February, 2020

Към 31.01.2020г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 925 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2020 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 925 декара към 31 декември 2019 г.

17 February, 2020

Към 31.12.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 925 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2019 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.02.2020 г. от 10.00 часа

30 January, 2020

Поканата и материалите може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 924 декара към 30 ноември 2019 г.

13 December, 2019

Към 30.11.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 924 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,018 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,85 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 924 декара към 31 октомври 2019 г.

21 November, 2019

Към 31.10.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 924 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,018 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,85 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2019 г.

Във връзка с включени в дневния ред допълнителни въпроси и предложения за решение от акционера „Агрион Инвест” АД, Съветът на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ представя актуализирана покана и материали за свикано извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.11.2019 г. от 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Дунав” 5

8 November, 2019

Актоализираната покана и материалите може да разгледате тук.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.11.2019 г. от 10.00 часа.

18 October, 2019

Поканата и материалите за ОСА може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 949 декара към 30 септември 2019 г.

16 October, 2019

Към 30.09.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 949 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,022 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 949 декара към 31 август 2019 г.

13 September, 2019

Към 31.08.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 949 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,022 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2019 г.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2018 година - 16.09.2019 г. вместо 20.10.2019 г.

5 September, 2019

На заседание, проведено на 05.09.2019 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2018 година - 16.09.2019г. вместо 20.10.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 980 декара към 31 юли 2019 г.

14 August, 2019

Към 31.07.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 980 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,033 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,83 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 138 988 декара към 30 юни 2019 г.

16 July, 2019

Към 30.06.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 138 988 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,034 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,82 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2018 ГОДИНА

1 July, 2019

На проведеното на 30.06.2019 г. в гр. Пловдив редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2018 г. в размер на 0,183 лева на един брой акция от капитала на дружествотото или 5 920 621.81 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2018г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 6 578 468.68 лв.

Uved_divident 2018.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 071 декара към 31 май 2019 г.

14 June, 2019

Към 31.05.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 071 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,024 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,56 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2019 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2018 г. от 10.00 часа.

31 May, 2019

Поканата и материалите за ОСА може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 189 декара към 31 март 2019 г.

16 April, 2019

Към 31.03.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 189 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,050 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,48 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 121 декара към 28 февруари 2019 г.

18 March, 2019

Към 28.02.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 121 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,026 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,46 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 140 декара към 31 януари 2019 г.

18 February, 2019

Към 31.01.2019г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 140 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,014 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,33 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2019 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 140 декара към 31 декември 2018 г.

16 January, 2019

Към 31.12.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 140 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,014 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,33 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 149 декара към 30 ноември 2018 г.

18 December, 2018

Към 30.11.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 149 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,017 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,33 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 161 декара към 31 октомври 2018 г.

16 November, 2018

Към 31.10.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 161 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,020 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,33 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 253 декара към 30 септември 2018 г.

18 October, 2018

Към 30.09.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 253 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,021 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,32 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 139 252 декара към 31 август 2018 г.

18 September, 2018

Към 31.08.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 139 252 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,021 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 316,12 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 442 декара към 31 юли 2018 г.

15 August, 2018

Към 31.07.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 442 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,296 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 315,40 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2018 г.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2017 година - 13.08.2018 г. вместо 20.10.2018 г.

2 August, 2018

На заседание, проведено на 01.08.2018 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2017 година - 13.08.2018г. вместо 20.10.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 464 декара към 30 юни 2018 г.

16 July, 2018

Към 30.06.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 464 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,300 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 315,38 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2017 ГОДИНА

29 June, 2018

На проведеното на 29.06.2018 г. в гр. Пловдив редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2017 г. в размер на 0,178 лева на един брой акция от капитала на дружествотото или 5 747 872.91 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2017г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 6 386 525.45 лв

Uved_divident 2017.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 482 декара към 31 май 2018 г.

18 June, 2018

Към 31.05.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 482 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,300 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 315,35 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2018 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г. от 10.00 часа.

31 May, 2018

Поканата и материалите за ОСА може да разгледате тук.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 580 декара към 30 април 2018 г.

1 May, 2018

Към 30.04.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 580 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,287 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 315,03 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 646 декара към 31 март 2018 г.

17 April, 2018

Към 31.03.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 646 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,254 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 314,65 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 726 декара към 28 февруари 2018 г.

4 April, 2018

Към 28.02.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 726 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,271 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 314,59 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 720 декара към 31 януари 2018 г.

26 February, 2018

Към 31.01.2018г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 720 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,257 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 314,50 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2018 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 720 декара към 31 декември 2017 г.

17 January, 2018

Към 31.12.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 720 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,257 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 314,50 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 30 ноември 2017 г.

1 December, 2017

Към 30.11.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 724 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,092 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 313,32 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 31 октомври 2017 г.

20 November, 2017

Към 31.10.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 687 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,076 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 313,29 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 30 септември 2017 г.

16 October, 2017

Към 30.09.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 687 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,076 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 313,29 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 31 август 2017 г.

18 September, 2017

Към 31.08.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 687 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 44,076 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 313,29 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 31 юли 2017 г.

14 August, 2017

Към 31.07.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 563 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,983 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,90 лева на декар. .

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2016 година - 11.08.2017 г. вместо 20.10.2017 г.

27 July, 2017

На заседание, проведено на 27.07.2017 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2016 година - 11.08.2017г. вместо 20.10.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 30 юни 2017 г

18 July, 2017

Към 30.06.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 569 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,964 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,76 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2017г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 571 декара към 31 май 2017 г.

16 June, 2017

Към 31.05.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 571 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,964 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,75 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2017г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2016 ГОДИНА

5 June, 2017

На проведеното на 02.06.2017 г. в гр. Пловдив редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2016 г. в размер на 0,196 лева на един брой акция от капитала на дружествотото или 6 315 062,77 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2016г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 7 016570,75 лева.

Uved_divident 2016.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 601 декара към 30 април 2017 г.

16 May, 2017

Към 30.04.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 601 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,974 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,75 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2017г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите

4 May, 2017

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 02.06.2017 г. от 10.00 часа.

Покана за общо събрание на акционерите

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 601 декара към 31 март 2017 г.

3 April, 2017

Към 31.03.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 601 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,974 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,75 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2017г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 626 декара към 28 Февруари 2017 г.

15 March, 2017

Към 28.02.2017г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 626 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,980 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,75 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 647 декара към 31 януари 2017 г.

1 February, 2017

Към 31.01.2017 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 647 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,989 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,76 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2017 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 647 декара към 31 декември 2016 г.

16 January, 2017

Към 31.12.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 647 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,989 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,76 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2016 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 647 декара към 30 ноември 2016 г.

15 December, 2016

Към 30.11.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 647 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,989 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,76 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2016 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 647 декара към 31 октомври 2016 г.

15 November, 2016

Към 31.10.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 647 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,989 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,76 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2016 г.

АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 635 декара към 30 септември 2016 г.

17 October, 2016

Към 30.09.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 635 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,977 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2016 г.

АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 648 декара към 31 август 2016 г. .

19 September, 2016

Към 31.08.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 648 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,981 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,70 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2016 г.

АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 648 декара към 31 юли 2016 г. .

17 August, 2016

Към 31.07.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 648 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,981 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 312,70 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2016 г.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2015 година - 16.08.2016 г. вместо 20.10.2016 г.

2 August, 2016

На заседание, проведено на 02.08.2016 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2015 година - 16.08.2016г. вместо 20.10.2016 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 141 033 декара към 30 юни 2016 г.

18 July, 2016

Към 30.06.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 141 033 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,658 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 309,56 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2016 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 772 декара към 31 май 2016 г.

17 June, 2016

Към 31.05.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 772 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,308 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307,65 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2015 ГОДИНА

2 June, 2016

На проведеното на 30.05.2016 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2015 г. в размер на 5 017 757,34 лева или 90,00 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 5 575 285,93 лева) или брутен дивидент на една акция в размер на 0,1557 лева

Uved_divident 2015.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 770 декара към 30 април 2016 г.

17 May, 2016

Към 30.04.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 770 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,307 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307,64 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2016 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.05.2016 г. от 10.00 часа

3 May, 2016

Поканата и материалите за ОСА може да разгледате тук

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 770 декара към 31 март 2016 г.

15 April, 2016

Към 31.03.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 770 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,307 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307,64 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2016 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 895 декара към 29 февруари 2016 г.

17 March, 2016

Към 29.02.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 895 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,342 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307,62 лева на декар.

Информационен бюлетин към 29.02.2016 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 959 декара към 31 януари 2016 г.

28 February, 2016

Към 31.01.2016г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 959 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,358 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307,59 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2016г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 988 декара към 31 декември 2015 г.

19 January, 2016

Към 31.12.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 988 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,369 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307,60 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 987 декара към 30 ноември 2015 г.

17 December, 2015

Към 30.11.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 987 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,244 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 948 декара към 31 октомври 2015 г.

18 November, 2015

Към 31.10.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 948 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,230 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 934 декара към 30 септември 2015 г.

15 October, 2015

Към 30.09.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 934 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 934 декара към 31 август 2015 г.

15 September, 2015

Към 31.08.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 934 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 934 декара към 31 юли 2015 г.

17 August, 2015

Към 31.07.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 934 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2014 година - 27.08.2015 г. вместо 20.10.2015 г.

17 August, 2015

На заседание, проведено на 14.08.2015 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2014 година - 27.08.2015г. вместо 20.10.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 934 декара към 30 юни 2015 г.

15 July, 2015

Към 30.06.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 934 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 934 декара към 31 май 2015 г.

15 June, 2015

Към 31.05.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 934 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

РЕШЕНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2014 ГОДИНА

4 May, 2015

На проведеното на 04.05.2015 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2014 г. в размер на 2 696 530,54 лева (90,00 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ) или брутен дивидент на една акция в размер на 0.0837 лева

Uved_divident 2014.pdf

24 April, 2015

Във връзка с включени в дневния ред допълнителни въпроси и предложения за решение от акционера „Агрион Инвест” АД, Съветът на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ представя актуализирана покана и материали за свикано редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.05.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” 85-87, ет. 2

Актуализираната покана и материалите можете да разгледате тук

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 934 декара към 31 март 2015 г.

15 April, 2015

Към 31.03.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 934 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2015 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 04.05.2015 г. от 10.00 часа

1 April, 2015

Поканата и материалите за ОСА може да разгледате тук

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 972 декара към 28 февруари 2015 г.

16 March, 2015

Към 28.02.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 972 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,232 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,67 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 972 декара към 31 януари 2015 г.

16 February, 2015

Към 31.01.2015 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 972 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,232 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,67 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2015 г.

Прекратяване на регистрацията на емисия облигации ISIN код на емисията: BG2100014112

27 January, 2015

Поради предсрочно погасяване на облигационния заем, Българска фондова борса – София АД ще прекрати, считано от 29.01.2015 г., регистрацията на емисия облигации с емитент "Агро Финанс" АДСИЦ, борсов код на емисията: 6AGB, ISIN код на емисията: BG2100014112.

Предсрочно погасяване на цялата главница по облигационен заем в размер на 5 000 000 евро

20 January, 2015

На 19.01.2015 г. Съветът на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ взе решение за предсрочно погасяване на цялата главница по облигационен заем – ISIN код: BG2100014112 с емитент „Агро Финанс” АДСИЦ в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро.

„Агро Финанс” АДСИЦ заплаща такса за предсрочно погасяване в размер на 1,00% (едно на сто) от размера на главницата съгласно Документ за предлаганите ценни книжа – Част II от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Предсрочното изплащане на главницата ще бъде извършено ведно със седмото по ред редовно лихвено плащане на датата на купонно плащане, следващо решението на Съвета на директорите на Дружеството за предсрочно погасяване, а именно на 04.02.2015 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 977 декара към 31 декември 2014 г.

19 January, 2015

Към 31.12.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 977 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,238 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 977 декара към 30 ноември 2014 г.

15 December, 2014

Към 30.11.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 977 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,238 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 965 декара към 31 октомври 2014 г.

17 November, 2014

Към 31.10.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 965 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,238 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,73 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 962 декара към 30 септември 2014 г.

16 October, 2014

Към 30.09.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 962 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,238 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,73 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2014 г.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2013 година - 25.09.2014 г. вместо 20.10.2014 г.

16 September, 2014

На заседание, проведено на 15.09.2014 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2013 година - 25.09.2014 г. вместо 20.10.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 973 декара към 31 август 2014 г.

16 September, 2014

Към 31.08.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 973 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,242 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,74 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 973 декара към 31 юли 2014 г.

14 August, 2014

Към 31.07.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 973 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,241 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,73 лева на декар.

Шесто лихвено плащане по емисия облигации

5 August, 2014

В изпълнение на задълженията си по емисия облигации, ISIN код BG2100014112, „Агро Финанс” АДСИЦ извърши шесто по ред редовно лихвено плащане с дата 04 август 2014 г. Облигационният заем в размер на 5 млн. евро беше сключен на 04 август 2011 г. за срок от пет години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 8 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 30.07.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 916 декара към 30 юни 2014 г.

15 July, 2014

Към 30.06.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 916 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,74 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2014 г.

РешениЕ на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за РазпределЯНЕ на дивидент за 2013 гОДИНА

27 June, 2014

На проведеното на 26.06.2014 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2013 г. в размер на 2 500 675,65 лева или 90,00 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 2 778 528,50 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0.0776 лева

Уведомление по чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК: Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2013 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 916 декара към 31 май 2014 г.

16 June, 2014

Към 31.05.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 916 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,74 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 930 декара към 30 април 2014 г.

15 May, 2014

Към 30.04.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 930 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,224 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2014 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 930 декара към 31 март 2014 г.

15 April, 2014

Към 31.03.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 930 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,224 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2014 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

15 April, 2014

На 14.04.2014 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Уинслоу ленд инвест" АД, както следва: в резултат на покупка на 3 444 650 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 09.04.2014 г. актуалното състояние на "Уинслоу ленд инвест" АД относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 95,13 %.

Резултат от търгово предложение от "Уинслоу ленд инвест" АД за закупуване на акции на "Агро Финанс" АДСИЦ

9 April, 2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 07.04.2014 г., след изтичане на срока за приемане на търговото предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ, "УИНСЛОУ ЛЕНД ИНВЕСТ" АД публикува резултата от търговото предлагане

Резултат от търгово предлагане

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 930 декара към 28 февруари 2014 г.

17 March, 2014

Към 28.02.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 930 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,224 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2014 г.

Търгово предложение от "Уинслоу ленд инвест" АД за закупуване на акции на "Агро Финанс" АДСИЦ

19 February, 2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 18.02.2014 г., след потвърждение от Комисията за финансов надзор, беше публикувано търговото предложение от "Уинслоу ленд инвест" АД за закупуване на акции на "Агро Финанс" АДСИЦ.

Търговото предложение и становището на управителния орган на "Агро Финанс" АДСИЦ са на разположение на акционерите и в сградата на дружеството, а именно: гр. София, бул. "Генерал Тотлебен" 85-87, ет. 2.

Търгово предложение
Становище на СД на "Агро Финанс" АДСИЦ

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 930 декара към 31 януари 2014

17 February, 2014

Към 31.01.2014 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 930 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,224 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,71 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2014 г.

Пето лихвено плащане по емисия облигации

6 February, 2014

В изпълнение на задълженията си по емисия облигации, ISIN код BG2100014112, „Агро Финанс” АДСИЦ извърши пето по ред редовно лихвено плащане с дата 04 февруари 2014 г. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 30.01.2014 г.

Становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ по внесеното от "Уинслоу ленд инвест" АД коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ

23 January, 2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за представено, съгласно чл. 151, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ по внесеното от "Уинслоу ленд инвест" АД на 17.01.2014 г. коригирано търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ

Прикачен файл

Уведомление за постъпило коригирано търгово предложение от "Уинслоу ленд инвест" АД за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ

20 January, 2014

На 16.01.2014 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), придружено от коригирано търгово предложение от "Уинслоу ленд инвест" АД за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ.

Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 915 декара към 31 декември 2013

16 January, 2014

Към 31.12.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 915 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,221 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,72 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2013 г.

Промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ

7 January, 2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 03.01.2014 г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс” АДСИЦ за освобождаване на Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков като членове на съвета на директорите и избиране за членове на съвета на директорите на Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев, съгласно решение на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.12.2013 г.
За независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на съвета на директорите е избран Стоян Радев Коев.
На свое заседание, проведено на 20.12.2013 г. съветът на директорите избра Светла Михайлова Боянова за председател на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ, Йорданка Кирилова Гълъбова - за заместник - председател и Стоян Радев Коев - за изпълнителен член (изпълнителен директор).
Съветът на директорите овластява изпълнителния директор Стоян Радев Коев да представлява дружеството.
Промяната е вписана в Търговския регистър с акт за обявяване от 03.01.2014 г. Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.12.2013 г. прие промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите

Прикачени файлове:

Уведомление за разкриване на дялово участие

18 December, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 18.12.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Кооп инвестмънт" ЕАД: в резултат на продажба на 2 240 136 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 13.12.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %

Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

18 December, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 17.12.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Уинслоу ленд инвест" АД: в резултат на покупка на 2 361 727 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 13.12.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 84,44 %
Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 861 декара към 30 ноември 2013

16 December, 2013

Към 30.11.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 861 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,223 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,85 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2013 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

16 December, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 13.12.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Корпоративна търговска банка" АД: в резултат на продажба на 2 392 589 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 10.12.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %

Прикачен файл

Становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ по внесеното от "Уинслоу ленд инвест" АД търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ

25 November, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за представено съгласно чл. 151, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа становище на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ по внесеното от "Уинслоу ленд инвест" АД на 18.11.2013 г. търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ

Прикачен файл

Уведомление за направено търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ

20 November, 2013

На 18.11.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление от страна на "Уинслоу ленд инвест" АД относно регистрация в Комисията за финансов надзор на търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АДСИЦ на основание чл. 149, ал.1, т. 1 и чл. 149, ал. 6, във връзка с чл. 149, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 861 декара към 31 октомври 2013

18 November, 2013

Към 31.10.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 861 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,223 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,85 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2013 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

11 November, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 08.11.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Уинслоу ленд инвест" АД: в резултат на покупка на 14 110 257 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 04.11.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 76,31 %.

Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

8 November, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 07.11.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Кооп инвестмънт" ЕАД: в резултат на продажба на 844 873 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 04.11.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 9,63 %.
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 07.11.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от "Никкомерс 01" ЕООД: в резултат на продажба на 5 404 807 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 04.11.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %.
Прикачени файлове:

Уведомление за разкриване на дялово участие

6 November, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 05.11.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от E.MIROGLIO FINANCE S.A.: в резултат на продажба на 7 112 000 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 04.11.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %.
Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

4 November, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 04.11.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „Уинслоу ленд инвест” АД: в резултат на покупка на 10 478 023 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 29.10.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 32,52 %.

Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

4 November, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 31.10.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „Табако инвестмънт” ЕООД: в резултат на продажба на 6 443 941 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 24.10.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %.

Прикачен файл

Уведомления за разкриване на дялово участие

30 October, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 29.10.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „Кооп инвестмънт” ЕАД: в резултат на закупуване на 6 443 941 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 24.10.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 44,36 %.

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 30.10.2013 г. в "Агро Финанс" АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „Кооп инвестмънт” ЕАД: в резултат на продажба на 10 345 748 броя акции на "Агро Финанс" АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 29.10.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 12,25 %.

Прикачени файлове

Уведомления за разкриване на дялово участие

21 October, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 17.10.2013 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „ТАБАКО ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД: в резултат на закупуване на 6 443 941 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 20,00 %.

Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 870 декара към 30 септември 2013

15 October, 2013

Към 30.09.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 870 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,229 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,87 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2013 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 871 декара към 31 август 2013

16 September, 2013

Към 31.08.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 871 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,225 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,84 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2013 г.

Промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2012 година - 18.09.2013 г. вместо 01.11.2013 г.

11 September, 2013

На заседание, проведено на 09.09.2013 г., Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ взе решение за промяна на началната дата за изплащане на дивидента за 2012 година - 18.09.2013 г. вместо 01.11.2013 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 783 декара към 31 юли 2013

16 August, 2013

Към 31.07.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 783 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306,95 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2013 г.

Четвърто лихвено плащане по емисия облигации

7 August, 2013

В изпълнение на задълженията си по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, ISIN код BG2100014112, Дружеството извърши четвърто по ред редовно лихвено плащане с дата 05 август 2013 г. Облигационният заем в размер на 5 млн. евро беше сключен на 04 август 2011 г. за срок от пет години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 8 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 31.07.2013 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 779 декара към 30 юни 2013

17 July, 2013

Към 30.06.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 779 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.96 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2013 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 778 декара към 31 Май 2013

12 June, 2013

Към 31.05.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 779 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.96 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2013 г.

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ

10 June, 2013

На 06.06.2013 г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс” АДСИЦ за освобождаване на г-жа Мирела Иванова Филипова като член на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ и избиране за член на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Петър Атанасов Манджуков, съгласно решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.05.2013 г.

На свое заседание, проведено на 21.05.2013 г., Съветът на директорите избра г-н Петър Атанасов Манджуков за Заместник - председател на СД на „Агро Финанс”. Промяната е вписана в Търговския регистър с акт за обявяване от 06.06.2013 г.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.05.2013 г., прие промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

Приложение:

РешениЕ на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за РазпределЯНЕ на дивидент за 2012 гОДИНА

23 May, 2013

На проведеното на 20.05.2013 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2012 г. в размер на 1 610 985,40 лева или 98,07 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 642 643,57 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,05 лева;

Уведомление по чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК: Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 778 декара към 30 Април 2013

17 May, 2013

Към 30.04.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 778 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.96 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2013 г.

13 May, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 82 б от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), приложено Ви представяме данни относно информация, която „Агро Финанс” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността за последните дванадесет месеца, касаеща дейността му

Info_82b ZPPCK 2012-2013.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 840 декара към 31 Март 2013

17 April, 2013

Към 31.03.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 840 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,231 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.95 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2013 г.

Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ с научна степен доктор по Световно стопанство и МИО

18 March, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ – г-н Васил Петков, успешно защити дисертационен труд на тема „Конкурентоспособност на българското селско стопанство в рамките на единния пазар на Европейския съюз”. С него той получи образователната и научна степен доктор по Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени).

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 840 декара към 28 Февруари 2013

18 March, 2013

Към 28.02.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 840 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,231 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.95 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2013 г.

Уведомления за разкриване на дялово участие

25 February, 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 21.02.2013 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „КООП ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД: в резултат на продажбата на 6 400 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 20.02.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 24,36 %.

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 21.02.2013 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „E.MIROGLIO FINANCE” S.A.: в резултат на закупуване на 7 112 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 20.02.2013 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 22,07 %.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 828 декара към 31 Януари 2013

18 February, 2013

Към 31.01.2013 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 828 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,230 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.97 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2013 г.

Второ лихвено плащане по емисия облигации

6 February, 2013

В изпълнение на задълженията си по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, ISIN код BG2100014112, Дружеството извърши трето по ред редовно лихвено плащане с дата 04 февруари 2013 г. Облигационният заем в размер на 5 млн. евро беше сключен на 04 август 2011 г. за срок от пет години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 8 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 30.01.2013 г.

ПРОМЯНА В АДРЕСА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА “Агро Финанс” АДСИЦ

28 January, 2013

Поради това, че Дружеството сключи договор за наем Ви уведомяваме, че адресът за кореспонденция на "Агро Финанс" АДСИЦ е следния: гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис III" № 159, ет. 8

Придружително писмо
Протокол на СД

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 828 декара към 31 Декември 2012

22 January, 2013

Към 31.12.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 828 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,230 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.97 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 803 декара към 30 Ноември 2012

14 December, 2012

Към 30.11.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 803 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,221 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.96 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 803 декара към 31 Октомври 2012

19 November, 2012

Към 31.10.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 803 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,221 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.96 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2012 г.

Уведомления за разкриване на дялово участие

19 November, 2012

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 14.11.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „БРОМАК ИНВЕСТ” АД: в резултат на продажбата на 5 401 572 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 08.11.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0 %.

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 14.11.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „НИККОМЕРС 01” ЕООД: в резултат на закупуване на 5 404 807 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 08.11.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 17,29 %.

Прикачен файл
Прикачен файл

Уведомления за разкриване на дялово участие

24 October, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 23.10.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „БРОМАК ИНВЕСТ” АД - в резултат на продажба на 6 943 941 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 22.10.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 16,76 %.

Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 792 декара към 30 Септември 2012

15 October, 2012

Към 30.09.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 792 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,221 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 306.98 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2012 г.

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ

1 October, 2012

На 25.09.2012 г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс” АДСИЦ за освобождаване на стария и избор на нов състав на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ, който беше избран от Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.09.2012 г., с пет годишен мандат, който изтича на 18.09.2017 г.

На свое заседание, проведено на 19.09.2012 г., Съветът на директорите избра Валентин Асенов Билянски за Председател на СД на „Агро Финанс”, Мирела Иванова Филипова за Заместник председател на СД на „Агро Финанс”, Васил Стефанов Петков за изпълнителен член /Изпълнителен директор/ на „Агро Финанс” АДСИЦ и овласти Изпълнителния директор Васил Стефанов Петков да представлява Дружеството. Промяната е вписана в Търговския регистър с акт за обявяване от 25.09.2012г.

Приложение: Протокол на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ от 19.09.2012г.
Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър за обявяване на акт с изх. № 20120926095704 от 26.09.2012 г.
Декларации
DDekl_116.pdf
Dekl_235 TZ.pdf
Dekl_cl8.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 810 декара към 31 Август 2012

17 September, 2012

Към 31.08.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 810 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,232 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.02 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 727 декара към 31 Юли 2012

22 August, 2012

Към 31.07.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 727 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,215 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.08 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2012 г.

Уведомления за разкриване на дялово участие

22 August, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че в «Агро Финанс» АДСИЦ бяха получени следните уведомления за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК:
- от ДПФ Доверие - в резултат на продажба на 2 172 084 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 25.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0 %.
- от ППФ Доверие - в резултат на продажба на 2 181 183 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 25.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0 %.
- от УПФ Доверие - в резултат на продажба на 2 087 543 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 25.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0 %.

Прикачен файл

Второ лихвено плащане по емисия облигации

9 August, 2012

В изпълнение на задълженията си по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, ISIN код BG2100014112, Дружеството извърши второ по ред редовно лихвено плащане с дата 04 август 2012 г. Облигационният заем в размер на 5 млн. евро беше сключен на 04 август 2011 г. за срок от пет години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 8 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 01.08.2012 г.

Уведомления за разкриване на дялово участие

30 July, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 27.07.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ бяха получени следните уведомления за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК:
· от „БРОМАК ИНВЕСТ” АД - в резултат на закупуване на 4 000 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 25.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 38%.
· от „КООП ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД - в резултат на закупуване на 4 026 769 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 25.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 42,85 %.

прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

18 July, 2012

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 17.07.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ бяха получени следните уведомления за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК:
- от ЗУПФ „Алианц България” - в резултат на продажба на 2 240 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 12.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %;
- от ЗППФ „Алианц България” - в резултат на продажба на 2 240 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 12.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %;
- от ДПФ „Алианц България” - в резултат на продажба на 2 240 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 12.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0,00 %.

Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

18 July, 2012

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 16.07.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „БРОМАК ИНВЕСТ” АД: - в резултат на закупуване на 8 244 091 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 12.07.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 25,59 %.

Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 719 декара към 30 Юни 2012

14 July, 2012

Към 30.06.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 719 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.09 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 719 декара към 31 Май 2012

18 June, 2012

Към 31.05.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 719 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,213 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.09 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2012 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

23 May, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 22.05.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „НИККОМЕРС 01” ЕООД: в резултат на продажбата на 9 779 456 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 21.05.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 0 %.

Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

23 May, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 23.05.2012 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК от „КООП ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД: в резултат на закупуване на 9 779 456 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 21.05.2012 г. актуалното състояние относно правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 30,35 %.

Прикачен файл

РешениЕ на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за РазпределЯНЕ на дивидент за 2011 гОДИНА

21 May, 2012

На проведеното на 21.05.2012 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2011 г. в размер на 1 159 909,49 лева или 91,94 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 261 617,10 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,036 лева;

Протоколът от заседанието ще бъде представен на вниманието на обществеността в тридневен срок съгласно чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК.

Уведомление по чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК: Решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за разпределяне на брутен дивидент за 2011 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 789 декара към 30 Април 2012

15 May, 2012

Към 30.04.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 789 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,230 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.06 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2012 г.

Информация по чл. 82б от ЗППЦК за периода 01.04.2011 г. - 31.03.2012 г.

1 May, 2012

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 82 б от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), приложено Ви представяме данни относно информация, която „Агро Финанс” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността за последните дванадесет месеца, касаеща дейността му.

Информация по чл. 82б от ЗППЦК за периода 01.04.2011 г. - 31.03.2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 752 декара към 31 Март 2012

19 April, 2012

Към 31.03.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 752 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,222 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.08 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2012 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 796 декара към 29 Февруари 2012

19 March, 2012

Към 29.02.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 796 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,236 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.08 лева на декар.

Информационен бюлетин към 29.02.2012 г./p>

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 140 816 декара към 31 Януари 2012

20 February, 2012

Към 31.01.2012 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 140 816 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 43,242 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 307.08 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2012 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации

9 February, 2012

Комисията за финансов надзор, с Решение № 52–Е от 30.01.2012г., потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 00 евро всяка, с ISIN код: BG2100014112, с фиксирана годишна лихва в размер на 8%, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата – еднократно на датата на падежа, срочност 60 (шестдесет) месеца, дата на емитиране на облигациите: 04.08.2011г. и дата на падеж на 04.08.2016 г., издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София.

Съветът на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ уведомява всички заинтересовани, че проспектът е публикуван на Корпоративния сайт на „Агро Финанс” АДСИЦ - http://www.agrofinance.bg/

Първо лихвено плащане по емисия облигации

8 February, 2012

В изпълнение на задълженията си по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ, ISIN код BG2100014112, Дружеството извърши първо по ред редовно лихвено плащане с дата 04 февруари 2012 г. Облигационният заем в размер на 5 млн. евро беше сключен на 04 август 2011 г. за срок от пет години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 8 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 01.02.2012г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 911 декара към 31 Декември 2011

16 January, 2012

Към 31.12.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 911 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,123 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,58 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2011 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 827 декара към 30 Ноември 2011

16 December, 2011

Към 30.11.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 827 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,097 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,56 лева на декар. През месеца е направена замяна на 1 016 декара имоти с друго дружество. Получените от замяната имоти са в приоритетни землища, в които „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ вече е придобило значително количество земеделска земя.

Информационен бюлетин към 30.11.2011 г.

Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ взе решение за закупуване на 9 930 дка недвижими имоти земеделска земя

2 December, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 01.12.2011г. Съветът на директорите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ взе решение за закупуване на 9 930 дка недвижими имоти земеделска земя.

Всички закупувани имоти са в Северозападния район на страната, където „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ вече притежава 49 хил. декара земеделска земя. Този район се характеризира с високо качество на земеделската земя и потенциал за развитието на земеделието и е с най-голям дял в портфейла на Дружеството. 99% от закупуваната земеделска земя е с качество от първа до шеста категория, в които „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ инвестира с приоритет. Една от основните цели в работата на Дружеството е окрупняването на портфейла от земеделска земя в приоритетни региони и землища. Концентрираната на едно място земя е по-ефективна за обработка и с по-голяма стойност като актив. Много важно предимство на закупуваната земя е нейната концентрация, тъй като 4 500 дка от нея са разположени само в едно землище.

Копие от писмо

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 824 декара към 31 Октомври 2011

9 November, 2011

Към 31.10.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 824 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,091 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,52 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2011 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 827 декара към 30 Септември 2011

13 October, 2011

Към 30.09.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 827 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,089 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,49 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2011 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 827 декара към 31 Август 2011

13 September, 2011

Към 31.08.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 827 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,089 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,49 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2011 г.

«Агро Финанс» АДСИЦ предсрочно погаси задължението си по сключен договор за банков кредит

8 September, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 03.09.2011г. «Агро Финанс» АДСИЦ предсрочно погаси задължението си по сключен договор за банков кредит в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева с Корпоративна търговска банка АД.

Прикачени файлове

"АГРО ФИНАНС" АДСИЦ с портфейл от 130 803 декара към 31 Юли 2011

16 August, 2011

Към 31.07.2011 г. инвестиционният портфейл на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ е формиран от 130 803 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,083 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,50 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2011 г.

Обявяване на поканата за първо общо събрание на облигационерите по емисията корпоративни облигации

11 August, 2011

На 11.08.2011г. в Търговския регистър беше вписано съобщението за сключен облигационен заем от "Агро Финанс" АДСИЦ, както и обявление на покана за свикване на 01.09.2011г. на първото Общо събрание на Облигационерите по емисията корпоративни облигации.

Pismo FSC.pdf

__public.brra.bg_CheckUps_Verifications_ActiveCondition.r.pdf

Сключен облигационен заем

4 August, 2011

На 04.08.2011г. «Агро Финанс» АДСИЦ емитира корпоративни обезпечени облигации (сключи облигационен заем) в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро и при следните основни параметри: фиксиран лихвен процент в размер 8.00% (осем на сто) годишно, платим на 6 (шест) месечни купонни плащания; срок 5 години.

Pismo 04 08 2011.pdf

Решение на Съвета на Директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за емитиране на корпоративни облигации

25 July, 2011

На 22.07.2011 г. Съветът на директорите взе решение за промяна на съотношението между стойността на обезпечението към непогасената главница на облигационния заем, както и за спазване на определени финансови показатели по емисиията корпоративни облигации.

Приложение:

Протокол на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ

Решение на Съвета на Директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ за емитиране на корпоративни облигации

22 July, 2011

На 20.07.2011 г., на основание чл. 204 от ТЗ и решение на Общото събрание на акционерите от 09.06.2011 г. на дружеството, Съветът на директорите единодушно реши Дружеството да емитира корпоративни обезпечени облигации (да сключи облигационен заем) при следните параметри – максимален размер 5 000 000 (пет милиона) евро; фиксиран лихвен процент в размер 8.00% (осем на сто) годишно, платима на 6 (шест) месечни купонни плащания; срок 5 г.

Протокол на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ

Промяна на Изпълнителния директор на „Агро Финанс” АДСИЦ

28 June, 2011

На 28.06.2011г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс” АДСИЦ за смяна на Изпълнителния директор. На основание взето решение от Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ на заседание проведено на 23.06.2011г. г-жа Десислава Иванова Тошева беше избрана за Председател на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ, а г-н Васил Стефанов Петков беше избран за изпълнителен член на „Агро Финанс” АДСИЦ. Съветът на директорите овласти Изпълнителния директор Васил Стефанов Петков да представлява Дружеството. Считано от 28.06.2011г. представляващ „Агро Финанс” АДСИЦ в качеството му на Изпълнителен директор ще бъде ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ.

Приложение:

1. Протокол на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ от 23.06.2011г.;

2. Извлечение от Търговския регистър за обявяване на акт от 28.06.2011г.

Промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ

28 June, 2011

На 27.06.2011г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени в Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ. Промените са приети с решение на ОСА на дружеството, проведено на 09.06.2011г., одобрени са от КФН с решение № 367-ДСИЦ, и са както следва:

  • чл. 44, ал. 1 се изменя така: „(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г.
  • Чл. 45 се изменя така: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите, в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Приложение:

1. Актуализиран устав

2. Извлечение от Търговския регистър за обявяване на акт от 27.06.2011г.

Решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за промени в Устава на дружеството; Промяна на одитора; Разпределения на дивидента за 2010г. и решение за емитиране на облигации с обща номинална стойност до 10 000 000(десет милиона), включително или равностойността им в евро.

10 June, 2011

На проведеното на 09.06.2011 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ бяха бяха взети следните решения относно:

1. Изменения и допълнения в Устава на дружеството - Общото събрание на акционерите прие следните промени в устава на “Агро Финанс”АДСИЦ:

  • чл. 44, ал. 1 се изменя така: „(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г.
  • Чл. 45 се изменя така: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите, в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

2. Промяна на одитора на дружеството – Общото събрание на акционерите избра НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София, с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2011 г;

3. ОСА на дружеството прие решение да разпредели брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591,24 лева или 91,87% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083,53 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,03 лева;

4. ОСА взе решение дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София” АД”. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на “Агро Финанс” АДСИЦ. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно разпоредбите на закона относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.


Протоколът от заседанието на проведеното на 09.06.2011 г. редовно годишно събрание на дружеството за 2010 г. ще бъде представен на вниманието на обществеността в тридневен срок съгласно чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК.


Uvedoml_KFN_Prom_Ustava_cl12.pdf

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 879 декара към 31 Май 2011

8 June, 2011

Към 31.05.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 879 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,099 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,46 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2011 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 879 декара към 30 Април 2011

10 May, 2011

Към 30.04.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 879 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,098 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,45 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2011 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 879 декара към 31 Март 2011

18 April, 2011

Към 31.03.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 879 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,098 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,45 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2011 г.

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ

25 March, 2011

„На проведеното на 14.03.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на «Агро Финанс» АДСИЦ беше взето решение за освобождаване на Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа Валентина Николова Цонева и избиране на нов член на Съвета на директорите – г-н Васил Стефанов Петков.

На 24.03.2011г. Агенцията по вписванията към Търговския регистър вписа промяната в състава на Съвета на директорите на «Агро Финанс» АДСИЦ. Настоящият Съвет на Директорите на дружеството е в състав:

Г-н Васил Стефанов Петков: Председател на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ;

Г-н Сава Василев Савов: Заместник-председател на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ;

Г-жа Десислава Иванова Тошева: изпълнителен член на „Агро Финанс” АДСИЦ; Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Г-жа Десислава Иванова Тошева.

С решение на ИОСА от 14.03.2011г. Г-н Васил Стефанов Петков беше избран и за Председател на Одитния комитет на Дружеството.

Приложение:

Удостоверение с изх. № 20110324112751 от 24.03.2011г.на Агенцията по вписванията

Протокол на СД от 15.03.2011г.

Декларации

Плащане на главница и лихва по емисия облигации

25 March, 2011

„Агро Финанс” АДСИЦ изплати в пълен размер  задълженията си по лихва и главница по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации /6AGA/, ISIN код BG2100007082 на падежа 25 март 2011 г.

Облигационният заем в размер на 2,5 млн. евро беше сключен на 25 март 2008 г. за срок от три години с фиксиран лихвен процент в размер на 7,5 % на годишна база.

Плащане за погасяване на главницата на облигациите, както и последно шесто лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19.03.2011г.

Решение на СД на Агро Финанс АДСИЦ за сключване на договор за банков кредит

18 March, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27 от Наредба № 2/2003 г. съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме за сключен договор за банков кредит със следните параметри: Дата на сключване: 16.03.2011г. Размер: 3 000 000,00 /три милиона/ лева Лихвен процент: 8% годишна лихва Срок: 01.12.2011г. Начин на издължаване: еднократно на падежа

Letter_zaem_Investor 18 03 2011.pdf

АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 878 декара към 28 Февруари 2011

18 March, 2011

Към 28.02.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 878 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,100 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,47 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2011 г.

Решение на СД на Агро Финанс АДСИЦ за сключване на договор за банков кредит

16 March, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27 от Наредба № 2/2003 г. съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме за взето решение от 14.03.2011г. на Съвета на директорите на «Агро Финанс» АДСИЦ за сключване на договор за банков кредит съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДСИЦ и обезпечаването му.

Letter Прикачен файл

Protokol Прикачен файл

Уведомление за разкриване на дялово участие

15 March, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 14.03.2011г. в «Агро Финанс» АДСИЦ бяха получени следните уведомления за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК:

1. От „Никкомерс 01” ЕООД: в резултат на закупуване на 6 300 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 11.03.2011г. правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 30,35%.

2. От „Корпоративна Търговска Банка” АД: в резултат на продажбата на 6 300 000 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 11.03.2011г. правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 7,85%.

Уведомление за разкриване на дялово участие

Уведомление за разкриване на дялово участие

8 March, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 08.03.2011г. в «Агро Финанс» АДСИЦ бяха получени следните уведомления за разкриване на дялово участие на основание чл. 145 от ЗППЦК:

1. От ДПФ „Алианц България”: в резултат на придобиване на 665 128 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 01.03.2011г. правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 6,95%.

2. От ЗУПФ „Алианц България”: в резултат на придобиване на 640 701 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 01.03.2011г. правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 6,95%.

3. От ЗППФ „Алианц България”: в резултат на придобиване на 1 685 142 броя акции на «Агро Финанс» АДСИЦ с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД 01.03.2011г. правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 6,95%.

Уведомление за разкриване на дялово участие

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 847 декара към 31 януари 2011

16 February, 2011

Към 31.01.2011 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 847 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,087 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,43 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2011 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

24 January, 2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 21.01.2011 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие от страна на „НИККОМЕРС 01” ЕООД на основание чл. 145 от ЗППЦК, с което лицето уведомява Дружеството, че следствие на закупуване на 3 069 486 бр. акции на «Агро Финанс» АДСИЦ на 18.01.2011 г. (дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД) правото му на глас в общото събрание на дружеството е в размер на 10,46%.

Letter Прикачен файл

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 681 декара към 31 Декември 2010

14 January, 2011

Към 31.12.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 681 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,032 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,38 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2010 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 131 112 декара към 30 Ноември 2010

4 December, 2010

Към 30.11.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 131 112 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,147 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,32 лева на декар.

Information Bulletin by November 30, 2010

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 131 213 декара към 31 октомври 2010

17 November, 2010

Към 31.10.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 131 213 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,153 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,15 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2010 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие

25 October, 2010

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 148б от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 21.10.2010 г. в «Агро Финанс» АДСИЦ беше получено уведомление за разкриване на дялово участие от страна на „Бромак” ЕООД на основание чл. 145 от ЗППЦК, с което лицето уведомява Дружеството, че следствие на закупуване на 6 969 431 бр. акции на «Агро Финанс» АДСИЦ на 20.10.2010 г. (дата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД) е придобило право на глас в размер на 21,63% от броя на гласовете в общото събрание на дружеството.

Копие от документа

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 958 декара към 30 Септември 2010

15 October, 2010

Към 30.09.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 958 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,072 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,08 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2010 г.

Пето лихвено плащане по емисия облигации

27 September, 2010

В изпълнение на задълженията си по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ /6AGA/, ISIN код BG2100007082, Дружеството извърши пето по ред редовно лихвено плащане с дата 25 септември 2010 г. Облигационният заем в размер на 2,5 млн. евро беше сключен на 25 март 2008 г. за срок от три години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 7,5 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.09.2010г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 731 декара към 31 Август 2010

14 September, 2010

Към 31.08.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 731 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 37,002 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,04 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2010 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 501 декара към 31 Юли 2010

5 August, 2010

Към 31.07.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 501 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 36,931 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 283,00 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2010 г.

Намаляване на размера на възнаграждението на обслужващото дружество

2 August, 2010

На 30.07.2010 г. „Агро Финанс” АДСИЦ и обслужващото дружество „Агро Финанс Консулт” ЕООД подписаха Анекс към Договор от 26.10.2007г., с което се приема годишното възнаграждение на обслужващото дружество в размер на 1,5 % от стойност на активите на АДСИЦ да бъде променено на 1,5 % от стойността на придобиване на инвестиционните имоти. Възнаграждението ще се изчислява и изплаща на четири пъти към края на всяко календарно тримесечие като 0.375% върху стойността на придобиване на инвестиционните имоти, притежавани от Дружеството към края на съответното тримесечие.

Анекс към Договор от 26.10.2007 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 130 088 декара към 30 Юни 2010

15 July, 2010

Към 30.06.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 130 088 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 36,805млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 282,92лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2010 г.

Решение на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ за промяна относно срока на дейност на дружеството

2 July, 2010

На проведеното на 30.06.2010 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Агро Финанс” АДСИЦ беше взето решение за промяна в устава на дружеството, съгласно която дейността на „Агро Финанс” АДСИЦ вече не е ограничена от срок.

Протоколът от заседанието на проведеното на 30.06.2010 г. редовно годишно събрание на дружеството за 2009 г. ще бъде представен на вниманието на обществеността в тридневен срок съгласно чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК.

Уведомление по чл. 12 ал. 1 от ЗПЗФИ

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 129 288 декара към 31 Май 2010

17 June, 2010

Към 31.05.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 129 288 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 36,539 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 282,61 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2010 г.

Доклад на назначения контрольор за извършената проверка на счетоводната документация на „Агро Финанс” АДСИЦ

1 June, 2010

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви представяме доклад на назначения контрольор за извършената проверка на счетоводната документация на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Контрольорът беше назначен от Софийски градски съд по молба на миноритарния акционер „Галакси Пропърти Груп” ООД на основание чл. 118 ал. 2, т.2 от ЗППЦК.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 128 614 декара към 30 Април 2010

25 May, 2010

Към 30.04.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 128 614 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 36,327 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 282,45 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2010 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 128 133 декара към 31 Март 2010

15 April, 2010

Към 31.03.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 128 133 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 36,169 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 282,28 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2010 г.

Четвърто лихвено плащане по емисия облигации

25 March, 2010

В изпълнение на задълженията си по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Агро Финанс” АДСИЦ /6AGA/, ISIN код BG2100007082, Дружеството извърши четвърто по ред редовно лихвено плащане на 25 март 2010 г. Облигационният заем в размер на 2,5 млн. евро беше сключен на 25 март 2008 г. за срок от три години. Годишният лихвен процент е фиксиран и е в размер на 7,5 % на годишна база. Лихвено плащане получиха всички облигационери, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.03.2010г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 127 548 декара към 28 Февруари 2010

11 March, 2010

Към 28.02.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 127 548 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 35,980 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 282,09 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2010 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 126 962 декара към 31 Януари 2010

15 February, 2010

Към 31.01.2010 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 126 962 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството са в размер на 35,794 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 281,93 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2010 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 126 437 декара към 31 декември 2009

25 January, 2010

Към 31.12.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 126 437 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.12.2009 г. са 35,648 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 281,94 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 125 767 декара към 30 Ноември 2009

11 December, 2009

Към 30.11.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 125 767 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 30.11.2009 г. са 35,383 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 281,34 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 125 040 декара към 31 октомври 2009

16 November, 2009

Към 31.10.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 125 040 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.10.2009 г. са 35,142 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 281,04 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 124 325 декара към 30 септември 2009

22 October, 2009

Към 30.09.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 124 325 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 30.09.2009 г. са 34,910 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 280,80 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 123 538 декара към 31 август 2009

11 September, 2009

Към 31.08.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 123 538 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.08.2009 г. са 34,653 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 280,50 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 123 060 декара към 31 юли 2009

10 August, 2009

Към 31.07.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 123 060 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.07.2009 г. са 34,497 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 280,32 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 122 296 декара към 30 юни 2009

16 July, 2009

Към 30.06.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 122 296 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 30.06.2009 г. са 34,243 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 280,00 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 121 597 декара към 31 май 2009

15 June, 2009

Към 31.05.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 121 597 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.05.2009 г. са 34,027 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 279,83 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 120 542 декара към 30 април 2009

21 May, 2009

Към 30.04.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 120 542 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 30.04.2009 г. са 33,690 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 279,49 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.04.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 119 089 декара към 31 март 2009

21 April, 2009

Към 31.03.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 119 089 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.03.2009 г. са 33,220 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 278,95 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 117 576 декара към 28 февруари 2009

13 March, 2009

Към 28.02.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 117 576 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 28.02.2009 г. са 32,739 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 278,45 лева на декар.

Информационен бюлетин към 28.02.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 116 060 декара към 31 януари 2009

17 February, 2009

Към 31.01.2009 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 116 060 декара земеделска земя. Инвестираните средства от Дружеството към 31.01.2009 г. са 32,239 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 277,78 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2009 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 114 181 декара към 31 декември 2008

24 January, 2009

Към 31.12.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 114 181 декара земеделска земя. От началото на годината той е нараснал със 73%. Инвестираните средства от Дружеството към 31.12.2008 г. са 31,609 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 276,83 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2008 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 107 855 декара към 30 ноември 2008

16 December, 2008

Към 30.11.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 107 855 декара земеделска земя. От началото на годината той е нараснал с 63%, като само за последния месец са закупени 8 242 декара. Инвестираните средства от Дружеството към 30.11.2008 г. са 29,297 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 271,64 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.11.2008 г.

Портфейлът от земеделска земя на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ надхвърли 100 000 декара към 4 ноември 2008

11 November, 2008

Към 31.10.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 99 613 декара земеделска земя. От началото на годината той е нараснал с 51%, а спрямо същия период на миналата година се е увеличил почти двойно. Инвестираните средства от Дружеството към 31.10.2008 г. са 26,158 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи, от 262,60 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.10.2008 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 94 397 декара към 30 септември 2008

31 October, 2008

Към 30.09.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 94 397 декара земеделска земя, като от началото на годината той е нараснал с 42,87%. Инвестираните средства от Дружеството са 24,058 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 254,86 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.09.2008 г.

Портфейлът на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ надхвърли 90 000 декара към края на август 2008

29 September, 2008

Към 31.08.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 90 433 декара земеделска земя, като от началото на годината той е нараснал с 36.87%. Инвестираните средства от Дружеството са 22.551 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 249.37 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.08.2008 г.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОДОБРИ ЗАМЯНАТА НА ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО НА „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ

25 August, 2008

С решение № 1082 – ДСИЦ от 18.08.2008 г. КФН издаде одобрение на „Агро Финанс” АДСИЦ за замяна на „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД с „Профинет” ЕООД, като обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ.

Решение № 1082 - ДСИЦ/18.08.2008г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 87 358 декара към 31 юли 2008

18 August, 2008

Към 31.07.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 87 358 декара земеделска земя, като от началото на годината той е нараснал с 32.21%. Инвестираните средства от Дружеството са 21.435 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 245.37 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.07.2008 г.

ТЪРГОВСКИЯТ РЕГИСТЪР ВПИСА промените в състава на директорите НА „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ

14 August, 2008

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ

На основание взето решение на ОСА на дружеството проведено на 30.06.2008г. и Решение на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ от 01.07.2008г. и обявени в ТР на 11.08.2008г. Съветът на директорите избра: Валентина Николова Цонева за Председател на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ; Сава Василев Савов за Заместник-председател на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ; Десислава Иванова Йорданова за изпълнителен член на „Агро Финанс” АДСИЦ; Овластява Изпълнителния директор Десислава Иванова Йорданова да представлява Дружеството.

Изменения в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ

С Решение ОСА на дружеството прие следната промяна в Устава: „Чл.3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: ул. „Владайска” № 71, ет.1”

Удостоверение изх. № 20080812095401/12.08.2008г.

ТЪРГОВСКИЯТ РЕГИСТЪР ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ

24 July, 2008

На 22 юли 2008 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ от 16 137 954 лева на 32 219 708 лева чрез издаване на нови 16 081 754 броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1.00 лв. и емисионна стойност от 1.20 лв.

Удостоверение изх. № 20080723090707/23.07.2008г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ с портфейл от 82 985 декара към 30 юни 2008

14 July, 2008

Към 30.06.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 82 985 декара земеделска земя, като от началото на годината той е нараснал с над 25%. Инвестираните средства от Дружеството са 19.942 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 240.30 лева на декар.

Информационен бюлетин към 30.06.2008 г.

Портфейлът от земеделска земя на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ надхвърли 80 000 декара на 11 юни 2008

17 June, 2008

Отдадените под аренда и наем земи достигнаха 33 % от общо закупените земи на дружеството към 31 май 2008

Към 31.05.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 78 419 декара земеделска земя, като от началото на годината той е нараснал с почти 20%. Инвестираните средства от Дружеството са 18, 423 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 234.93 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.05.2008 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите

26 May, 2008

Съветът на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VІ.2008 г. от 14 ч. в гр. София, ул. Владайска 71, ет. 1.

Покана за общо събрание на акционерите

СЪОБЩЕНИЕ

21 April, 2008

На 18.04.2008 г. „Агро Финанс” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор Допълнение към потвърдения с решение № 1572-Е от 28.11.2007 г. Проспект за първично публично предлагане на акции от третото увеличение на капитала на Дружеството.

Очаква се съобщението за началото на първичното публично предлагане на акциите да бъде обнародвано в Държавен вестник на 25.04.2008 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ С ПОРТФЕЙЛ ОТ 72 559 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

18 April, 2008

Към 31.03.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 72 559 декара земеделска земя, което е над 5 пъти повече в сравнение с 31.03.2007 г. Инвестираните средства от Дружеството са 16,619 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 229,04 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.03.2008 г.

Информация по чл. 27 от Наредба № 2/2003 г. във вр. § 2 от ПЗР на ЗДСИЦ

24 March, 2008

На заседание на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ на 21.03.2008г. е взето решение за отмяна на решенията по т.1 от Протокол от 10.03.2008г. на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за емитиране на корпоративни облигации (да сключи облигационен заем) и вземане на решение за промяна на условията на облигационния заем, а именно за емитиране на корпоративни облагации (обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени) с обща номинална стойност до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро.

Писмо 62 от 21.03.2008

ОТ ДНЕС АГРО ФИНАНС АДСИЦ СЕ ВКЛЮЧВА В ИНДЕКСА BG REIT

13 March, 2008

От днес едно от най-големите и най-бързо развиващите се АДСИЦ у нас – Агро Финанс АДСИЦ (AGROF), вече официално е част от индекса BG REIT. Това става ясно след като на 6 март т.г. СД на БФБ-София АД взе решението. Индексът BG REIT, включва само най-големите дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя, които към момента и след присъединяването на Агро Финанс АДСИЦ вече са общо 11.

Информация за медиите

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ С ПОРТФЕЙЛ ОТ 70 140 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

12 March, 2008

Към 29.02.2008 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ е формиран от 70 140 декара земеделска земя, което е над 6 пъти повече в сравнение с предходния период на 2007 г. Инвестираните средства от Дружеството са 15,933 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 227,15 лева на декар.

Информационен бюлетин към 29.02.2008 г.

Решение на СД на Агро Финанс АДСИЦ за емитиране на корпоративни облигации

11 March, 2008

На заседание на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ на 10.03.2008г. е взето решение за емитиране на корпоративни облагации (обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени) с обща номинална стойност до 5 000 000 (пет милиона) лева.

Писмо 55 от 10.03.2008

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ стана член на индекса BG REIT

10 March, 2008

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 08/06.03.2008г., e взето решение да включи Агро Финанс АДСИЦ (AGROF) в индекса BG REIT. Промяната следва да се извърши на седмия ден следващ решението на Съвета на Директорите на БФБ-София АД или 13.03.2008.

"АГРО ФИНАНС" АДСИЦ С ПОРТФЕЙЛ ОТ НАД 68 000 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

25 February, 2008

Към 31.01.2008г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ достигна 68 146 декара земеделска земя, което е над 6 пъти повече в сравнение с предходния период на 2007 г.

Инвестираните средства от Дружеството са 15,397 млн. лева при средна цена на портфейла, с включени всички разходи 225,94 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.01.2008 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ПРИТЕЖАВА НАД 60 000 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

11 January, 2008

Към 31.12.2007 г. инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ достигна 66 070 декара земеделска земя. Количеството на придобитата земеделска земя се е увеличило повече от 6 пъти спрямо 31.12.2006 г.

Инвестираните средства от дружеството са 14.86 млн.лв. при средна цена на портфейла с включени всички разходи 224.89 лева на декар.

Информационен бюлетин към 31.12.2007 г.

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ ПРИТЕЖАВА НАД 60 000 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

7 December, 2007

Към 30.11.2007 г. инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ е формиран от 61 875 декара, което е с 14.91 % повече в сравнение с предходния месец. Количеството на придобитата земеделска земя се е увеличило почти 9 пъти спрямо 30.11.2006 г., като само през м. ноември са закупени 8 026 декара.

Инвестираните средства от дружеството са 13.83 млн.лв. при средна цена на портфейла с включени всички разходи 223.52 лева на декар.

Във връзка с предстоящото трето увеличение на капитала на „Агро Финанс” АДСИЦ, на 28.11.2007 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за първично публично предлагане на акции на дружеството.

Информационен бюлетин към 30.11.2007 г.

ПОРТФЕЙЛЪТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА АГРО ФИНАНС АДСИЦ НАРАСНА ЗА ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ С НАД 15 %. ДРУЖЕСТВОТО ВНЕСЕ В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРОСПЕКТ ЗА ТРЕТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА СИ.

12 November, 2007

Към 31.10.2007 г. инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ достигна 53 894 дка земеделска земя, което е с 15.57 % повече в сравнение с предходния месец. Дружеството придоби нови 7 254 декара земеделска земя.

Инвестираните средства от дружеството са в размер на 11 825 хил.лв., при средна цена на портфейла с включени всички разходи 219.5 лева на декар. Портфейлът е формиран от 96.08 % земеделска земя с качество от първа до шеста категория. Над 91.8 % от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на страната – Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на земеделската земя и потенциал за развитие на земеделието.

На 31.10.2007 г. Агро Финанс АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор проспект за трето увеличение на капитала си. Поради разрастване на дейността си, дружеството сключи договор с още едно обслужващо дружество – “ПрофиНет” ЕООД.

Информационен бюлетин към 31.10.2007 г.

АГРО ФИНАНС АДСИЦ ПРИТЕЖАВА НАД 50 000 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

27 October, 2007

Към 25.10.2007 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ достигна 52 245 дка земеделска земя. Предстои финализирането на сделките по закупуване на още над 2 600 дка.

Съгласно публично оповестените отчети, печалбата на дружеството към 30.09.2007 г. възлиза на 3 162 345 лева, притежаваните имоти – 13 968 328 лева, а нетната стойност на активите на една акция 1.30 лева.

Агро Финанс АДСИЦ, като един от основните участници на пазара на земеделска земя е спонсор на предстояща конференция на тема „Инвестиции в земеделски земи”

ЗА ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ ПОРТФЕЙЛЪТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ НАРАСНА С НАД 15 %

18 October, 2007

Към 30.09.2007 г. инвестиционният портфейл на „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ достигна 46 595 дка земеделска земя, което е с 15,26% повече в сравнение с предходния месец. Само за последните 9 месеца количеството на придобитите от дружеството земи са нараснали близо 5 пъти. Портфейлът е формиран от 95.8 % земеделска земя с качество от първа до шеста категория, в които „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ инвестира с приоритет и 4.2 % по-ниски категории. Закупените през месеца от приоритетните категории земи представляват 97 % от общо придобитите.
Над 91.4 % от придобитата земеделска земя е в Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на земята и потенциал за развитие на земеделието. Средната цена на портфейла с включени всички разходи е 214 лева на декар.

АГРО ФИНАНС АДСИЦ ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

18 October, 2007

Съгласно финансовите отчети към 30.09.2007 г., “АГРО ФИАНАНС” АДСИЦ приключи третото тримесечие с положителен финансов резултат – печалба в размер на 3 162 345 лева.

Инвестиционният портфейл на дружеството към 30.09.2007 г. включва 46 595 декара земеделска земя на стойност 13 968 328 лева. Инвестиционните имоти в портфейла бележат значителен ръст спрямо 31.12.2006 г., която дружеството приключи с 10 306 декара земеделска земя.

Балансовата стойност на 1 акция от капитала на дружеството се изчислява на 1.30 лева за акция. Собственият капитал на дружеството към 30.09.2007 г. е в размер на 20 977 874 лева, а акционерният – 16 137 954 лева, разпределен в 16 137 954 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинал 1.00 лев всяка.

ПРЕДСТОИ ТРЕТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА АГРО ФИНАНС АДСИЦ

15 October, 2007

На свое заседание от 12 октомври 2007 г. Съветът на директорите взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на 16 137 954 броя нови обикновени безналични акции, с право на глас.

Емисионната стойност на една акция е 1.20 лева. Срещу една съществуваща преди увеличението акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 нова акция.

Набраният чрез емисията капитал ще бъде използван за придобиване на недвижими имоти (земеделска земя) съгласно предмета на дейност и в съответствие с инвестиционните цели на Дружеството.

Обслужването на увеличението на капитала ще бъде извършено от ИП „УниКредит Булбанк” АД и ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД.

С БЛИЗО 20% НАРАСНАХА ПРИДОБИТИТЕ ОТ АГРО ФИНАНС АДСИЦ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА МЕСЕЦ

Цялата новина19 September, 2007

Към края на август инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ достига над 40хил. декара земеделска земя в сравнение с 34 хил.дка, притежавани към края на юли. Общият размер на инвестираните от Дружеството средства в земеделски имоти е близо 8,5млн.лв, при средна цена за декар придобита земя, с включени разходи - 210 лева. Почти 96 % от притежаваните инвестиционни имоти са качествени земи – от първа до шеста категория.

АГРО ФИНАНС АДСИЦ ПРИТЕЖАВА НАД 34 ХИЛ ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Цялата новина23 August, 2007

Към края на юли т.г. АГРО ФИНАНС АДСИЦ притежава портфейл от инвестиционни имоти в земеделски територии с общ обем от над 34 хил декара, съобщиха от дружеството. Средната цена на придобиване на земеделска земя ,с включени разходи е 207 лева на декар.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАЗДОР ОДОБРИ ПРОМЕНИ В УСТАВА

1 August, 2007

Комисията за финансов надзор издаде одобрение на промените в устава на Агро Финанс АДСИЦ, приети от проведеното на 13.07.2007 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

НА 13.07.2007 Г. БЕ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРО ФИНАНС АДСИЦ

17 July, 2007

На 13.07.2007 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Агро Финанс АДСИЦ. Бяха приети отчета за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2006 г., а членовете на СД бяха освободени от отговорност за дейността им. Бяха направени промени в Устава на дружеството и в състава на Съвета на директорите - освобождаване на ЗПАД БУЛСТРАД АД, ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ АД, СИЕСАЙЕФ АД и ПЕРСИМОН АД като членове на Съвета на директорите и избор на нови членове – Председател на Съвета на директорите Десислава Иванова Йорданова, Заместник председател Сава Василев Савов и Огнян Йорданов Калев. Изпълнителен директор на дружеството е Огнян Йорданов Калев.

СТАРТИРА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ НА АГРО ФИНАНС АДСИЦ ОТ ВТОРОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

9 July, 2007

С Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 06.07.2007 г. бе регистрирана за вторична търговия на „Неофициален пазар на акции”, сегмент „А”, последваща емисия акции на Агро Финанс АДСИЦ с размер след увеличението 16 137 954 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас. Емисията ще бъде въведена за търговия на 10.07.2007 г.

ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ АГРО ФИНАНС АДСИЦ ЗЕМИ НАРАСНАХА С 94.5%

28 June, 2007

Към 27.06.2007 г. Агро Финанс АДСИЦ притежава 26 278 дка земеделска земя. В сравнение с първо тримесечие на 2007 г. , секюритизираните от дружество активи във вид на земеделска земя нараснаха с 12 769 дка или с 94.5 процента.

ПОДПИСКАТА ЗА ВТОРОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА АГРО ФИНАНС АДСИЦ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

4 May, 2007

На 03.05.2007 г. приключи подписката на емисията обикновени безналични акции на Агро Финанс АДСИЦ от второто увеличение на капитала. Капиталът на дружеството се увеличава от 650 000 лева на 16 137 954 лева чрез издаване на нови 15 487 954 лева броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

ДНЕС СТАРТИРА ПОДПИСКА ЗА ВТОРОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ

След като Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции от второто увеличение на капитала на “Агро Финанс” АДСИЦ, на 26 март 2007г. стартира и подписката за второто увеличение на капитала на дружеството, съобщиха от Агро Финанс АДСИЦ. Правата ще се търгуват до 10 април 2007 г., а аукционът за неупражнените права ще се проведе на 17април. Крайната дата за записване и плащане на акциите е 03 май 2007 г.

ПРЕДСТОИ ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА “АГРО ФИНАНС” АДСИЦ

На 07 март 2007 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции от второто увеличение на капитала на “Агро Финанс” АДСИЦ. Набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат използвани за закупуване на земеделска земя и погасяване на усвоените средства от двете банкови кредитни линии.

agrofinance logo