ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2019 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2018 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 02.06.2017 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.05.2016 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 04.05.2015 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 26.06.2014 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 10.09.2013г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 20.05.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2012г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 21.05.2012г.

Извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2011г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 09.06.2011г.

Извънредно общо събрание на акционерите 14.03.2011г.

Извънредно общо събрание на акционерите 18.10.2010г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2010г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2009г.

agrofinance logo