Отчети

Тримесечен отчет към 31.03.2022 г.

Годишен отчет за 2021 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2021 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2021 г.

Тримесечен отчет към 31.06.2021 г.

Тримесечен отчет към 31.01.2021 г.

Годишен отчет за 2020 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2018 г.

Годишен отчет за 2017 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2017 г.

Годишен отчет за 2016 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2016 г.

Годишен отчет за 2015 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2015 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2015 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2015 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2015 г.

Годишен отчет за 2014 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2014 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2014 г. по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 30.09.2014 г.

Отчет за трето тримесечие на 2014 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Отчет за второ тримесечие на 2014 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 30.06.2014 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2014 г.

Годишен отчет за 2013 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2013 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 30.09.2013 г.

Отчет за трето тримесечие на 2013 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 30.06.2013 г.

Отчет за второ тримесечие на 2013 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 31.03.2013 г.

Отчет за първо тримесечие на 2013 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Годишен отчет за 2012 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2012 г.

Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 30.09.2012 г.

Отчет за трето тримесечие на 2012 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

 

Тримесечен отчет към 30.06.2012 г.

Отчет за второ тримесечие на 2012 г. по чл. 100е, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за емисия облигации с ISIN код BG2100014112

Тримесечен отчет към 31.03.2012 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2011 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2011 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2011 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2011 г.

Отчет за второ шестмесечие на 2010г. по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК

Тримесечен отчет към 31.12.2010 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2010 г.

Отчет за първо шестмесечие на 2010г. по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК

Тримесечен отчет към 30.06.2010 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2010 г.

Отчет за второ шестмесечие на 2009г. по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК

Тримесечен отчет към 31.12.2009 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2009 г.

Отчет за първо шестмесечие на 2009г. по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК

Тримесечен отчет към 30.06.2009 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2009 г.

Отчет за второ шестмесечие на 2008г. по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК

Тримесечен отчет към 31.12.2008 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2008 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2008 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2008 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2007 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2007 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2007 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2007 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2006 г.

Годишен отчет за 2011 г.

Годишен отчет за 2010 г.

Годишен отчет за 2009 г.

Годишен отчет за 2008 г.

Годишен отчет за 2007 г.

Годишен отчет за 2006 г.

agrofinance logo