ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2022 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2021 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 25.11.2020 г.

Oбщо събрание на акционерите 10.11.2020 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 01.07.2020 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 28.02.2020г

Извънредно общо събрание на акционерите 30.10.2019 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2019 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2018 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 02.06.2017 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.05.2016 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 04.05.2015 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 26.06.2014 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 20.12.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 10.09.2013г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 20.05.2013 г.

Извънредно общо събрание на акционерите 18.09.2012г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 21.05.2012г.

Извънредно общо събрание на акционерите 10.10.2011г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 09.06.2011г.

Извънредно общо събрание на акционерите 14.03.2011г.

Извънредно общо събрание на акционерите 18.10.2010г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30.06.2010г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите 29.06.2009г.

agrofinance logo