Агро Финанс АД

Агро Финанс АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е вписано в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор. Създадено е през 2006 г. като в периода от създаването си до 01.04.2021г., развива дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Дружеството развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи. Основна бизнес цел на Агро Финанс АД е да бъде лидер сред дружествата, които купуват и управляват земеделска земя. Към 30 юни 2022 г. Агро Финанс АД притежава инвестиционен портфейл от 137 912 декара качествена земеделска земя.

Сред основните акционери в Дружеството са големи местни инвеститори.

agrofinance logo