Агро Финанс АДСИЦ

Агро Финанс АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано от Комисията за финансов надзор. Създадено през 2006 г., дружеството развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи. Основна бизнес цел на Агро Финанс АДСИЦ е да бъде лидер сред дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи земеделска земя. Към 30 юни 2019 г. Агро Финанс АДСИЦ притежава инвестиционен портфейл от 138 988 декара качествена земеделска земя.

Сред основните акционери в Дружеството са големи международни и местни инвеститори.

agrofinance logo